DUCA registratie itemlijst

In de meeste DUCA ziekenhuizen wordt informatie vanuit het OK verslag nog niet rechtstreeks in DUCA geïmporteerd.

Om de registratie van de operatie-karakteristieken eenvoudiger te maken en DUCA-variabelen later gemakkelijker terug te vinden kunnen smartphrases onderaan het standaard OK verslag worden toegevoegd. Deze tekstblokken bevatten alle DUCA OK variabelen en kunnen bij het invullen van de DUCA registratie als hulpmiddel worden gebruikt.

Hieronder de smartphrases voor het OK gedeelte in de DUCA registratie. Indien gewenst kunt u deze smartphrases gebruiken in uw elektronisch patiënten dossier.

Preoperatief:

 • ASA-score (gerapporteerd door anesthesist): ***I/II/III/IV/V
 • Urgentie operatie: ***Electief/Urgent/Spoed (indien urgent/spoed: wat was de reden? ***)
 • Preoperatief begeleid door een diëtist? ***nee/ja/onbekend
 • EMR verricht? ***nee/ja, datum: ***
 • ***In-opzet-curatieve operatie/palliatief/profylactisch
 • Salvage operatie? ***ja/nee

Operatief:

 • Type resectie: ***Transhiatale slokdarmresectie/transthoracale slokdarmresectie/totale maagresectie/partiële maagresectie/bypass (geen resectie)/proeflaparotomie (open-dicht)/proefthoracotomie (open-dicht)/Anders
 • Soort ingreep: ***open/MI abdomen (incl. MI transhiataal)/MI thorax/MI thorax en abdomen/onbekend
 • Conversie? ***Nee/vroeg (<30 min na incisie)/laat (>30 min na incisie)/onbekend
 • Lymfeklierdissectie ***nee/ja, namelijk: intrathoracaal hoog (paratracheaal; langs n. Laryngeus en aorta-pulmonale venster)/ intrathoracaal laag; subcarinaal/ intrathoracaal laag; paraoesophageaal/N1 maag (ten minste 3/6)/N2 (ten minste 3/6)/klierstations op afstand/anders
 • Aard van de ingreep ***geen resectie/curatieve resectie, macroscopisch radicaal/palliatieve resectie, tumor achtergelaten/profylactische resectie/onbekend
 • Type reconstructie: ***geen/buismaag/coloninterponaat/jejunuminterponaat/Oesofagojejunostomie (Roux-Y)/Gastroenterostomie (BII of Roux-Y)/anders/onbekend
 • Ligging anastomose: ***geen/hals/intrathoracaal/intra-abdominaal/anders/onbekend
 • Is de patiënt postoperatief via een sonde gevoed? Nee/ja/onbekend
 • Aanvullende resecties? ***geen/long/pericard/diafragma/milt/lever/pancreas/mesocolon/anders
 • Overige resecties (abdominal/thoracaal)? ***ja/nee
 • Peroperatieve complicatie: ***nee/ja, namelijk: 
 • HIPEC: *** ja/nee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *