WUGIC X NVVH najaarsdag 2018

 

Vrijdag 30 November 2018 vond de NVVH Najaarsdag plaats in Ede. Overkoepelend thema van de dag was: “Heel de mens”, waarbij aandacht werd gegeven aan het effect van operaties op het gehele mens en multi-disciplinaire benadering.

Naast het helen van heel de mens werd ook gesproken over het effect van super-specialisatie versus algemeen chirurg, wat moet een chirurg allemaal kunnen aan het eind van de opleiding? Tot slot ook veel aandacht voor de Happy Surgeon en fit to perform, compleet met gezondheidsplein om de vitaliteit van de chirurgen op peil te houden.

De Werkgroep Upper GI Chirurgie organiseerde een symposium tijdens de najaarsdag waarbij “heel de mens” centraal stond in het kader van patiënten met een oesophagus carcinoom. Een korte samenvatting van onze sprekers:

Dr. G.A.P. Nieuwenhuijzen nam ons mee in de implementatie van PREPARE in Eindhoven. PREPARE richt zich op het optimaliseren van de patient alvorens een slokdarmresectie gaat plaatsvinden. Denk hierbij aan een trainingsprogramma, ondersteuning door een diëtist, ademhalingsoefeningen, kritisch bekijken van medicatie, stoppen met roken, maar ook het mentaal welzijn van de patient.

Een enorm project, waarvoor een multi-disciplinair, enthousiast team noodzakelijk is. Prof. Dr. G.A.P. Nieuwenhuijzen vertelde ons meer over de opzet van het onderzoek en de nauwe samenwerking met Imperial College London om te zorgen dat de implementatie van PREPARE zo zorgvuldig mogelijk verloopt.

Dr. J.W. Haveman vertelde ons meer over zijn studie “Sarcopenia prevention in oesophagectomy patients”, vanuit het UMCG. Eerdere studies hebben laten zien dat ruim 50-85 procent van de patiënten met oesophagus carcinoom ondervoed is ten tijde van diagnose. Daarnaast is sarcopenie geassocieerd met een toename in postoperatieve complicaties.

De sarcopenie studie onderzoekt het effect van gestructureerde begeleiding van de patiënt door een diëtist in vergelijking met de huidige begeleiding. Primair zal gekeken worden naar verschillen in sarcopenie, gemeten middels CT-scan (spiermassa), calorimetrie en bio-impedantie. Secundair zal gekeken worden naar postoperatieve uitkomsten en complicaties.

 

Sir S.R. Markar (Imperial College London, UK) presenteerde de eerste uitkomsten van de LASER studie. Een studie gericht op lange termijn uitkomsten na een slokdarmresectie.

Patiënten werden geïnterviewd ruim 1 jaar na het ondergaan van de operatie. Hierbij gaf meer dan 65% van de patiënten aan verschillende klachten te ervaren. Hierbij kwamen zowel functionele als mentale klachten naar voren. De meeste patiënten gaven aan dagelijks last te hebben. Ruim 50 procent van de patiënten gaf aan dat de klachten effect hadden op hun sociale leven. Minder dan 15% is weer teruggekomen op het oude niveau op het werk.

De studie geeft een belangrijk beeld van lange-termijn klachten na het ondergaan van een slokdarmresectie, en geeft daarmee beter zicht op welke klachten als meest invaliderend worden ervaren en biedt mogelijkheid tot verder onderzoek.

De werkgroep kijkt terug op een succesvol, interessant symposium en hoopt dat u ook genoten heeft van de verschillende sprekers. Wij hopen u te zien bij onze volgende symposia.

Groet

WUGIC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *