WUGC bijeenkomt 1 April – ONLINE

Gezien de huidige cijfers en regelgeving wordt een ‘live’ bijeenkomst helaas niet haalbaar geacht. Gezien de positieve reacties op vorige bijeenkomsten is besloten om de bijeenkomst wel doorgang te laten hebben. Er is gekozen voor een ingekorte, online bijeenkomst.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 1 april 2021, 14.00 – 17.00 uur.

Er kunnen meerdere stafleden uit iedere kliniek deelnemen. Let wel: gezien de vertrouwelijkheid van de data, niet voor tijdelijke krachten zoals fellows of arts-assistenten.

U kunt zich via deze link aanmelden voor de bijeenkomst, inschrijven is mogelijk tot 26 maart a.s.  De agenda wordt z.s.m. toegestuurd.

We hopen u allen online te zien op 1 april!

Werkgroep Upper GI Chirurgie