STOMACH

STOMACH trial: Surgical Technique, Open versus Minimally-invasive gastrectomy After CHemotherapy

Onderzoekspopulatie

Volwassen patiënten met een maagcarcinoom en indicatie tot totale maagresectie.

Studieopzet

Parallel gerandomiseerde klinische trial in 11 Europese ziekenhuizen.

Primair eindpunt

Kwaliteit van de chirurgische resectie, gemeten middels de radicaliteit, aantal verwijderde lymfeklieren en aantal verwijderde lymfeklierstations.

Contactpersonen

Jennifer Straatman, Nicole van der Wielen

Telefoonnummer

020-444 3529, 020-444 4444 en vragen naar tracer 7309

E-mail

je.straatman@vumc.nl, ni.vanderwielen@vumc.nl

Website

www.stomach-trial.com

Verwachte einddatum inclusie

01-07-2016