ROBOT

Robot-assisted minimally invasive thoraco-laparoscopic esophagectomy vs. open transthoracic esophagectomy

Onderzoekspopulatie

Patiënten tussen de 18 en 80 jaar met een histologisch bewezen chirurgisch resectabel (cT1-4a, N0-3, M0) plaveiselcelcarcinoom, adenocarcinoom of ongedifferentieerd carcinoom van de intra thoracale oesophagus.

Studieopzet

Een randomized controlled trial waarin de voordelen, risico’s en kosten van robot geassisteerde thoraco-laparosocpische oesophagusresectie als alternatief voor open trans-thoracale oesophagusresectie als behandeling voor geëvalueerd worden.

Primair eindpunt

Percentage overall complicaties MCDC graad 2 en hoger.

Contactpersoon

Sylvia van der Horst/ Pieter van der Sluis

Telefoonnummer

088-755 8074

E-mail

shorst2@umcutrecht.nl / P.C.vanderSluis-2@umcutrecht.nl

Einddatum inclusie

Eind 2015