PRIOR

PReoperative Identification Of Response to neoadjuvant chemoradiotherapy for esophageal cancer

Onderzoekspopulatie

30 patiënten die zich presenteren in het UMC Utrecht met een histologisch bewezen nieuw gediagnosticeerd resectabel slokdarmcarcinoom en ingepland worden voor neoadjuvante chemoradiotherapie gevolgd door een slokdarmresectie.

Studieopzet

Een monocenter diagnostische pilot-studie met als doel om de afzonderlijke en gezamenlijke waarde van MRI en PET-CT voorafgaand, tijdens en na neoadjuvante chemoradiotherapie bij slokdarmkanker voor het voorspellen van de pathologische respons op de behandeling te exploreren. Imaging parameters zullen worden vergeleken met de pathologische tumorregressie zoals bepaald in het resectiepreparaat na chirurgie.

Primair eindpunt

Diagnostische waarde van MRI en PET-CT metingen voor het voorspellen van pathologische tumorregressie, uitgedrukt in sensitiviteit, specificiteit, positief en negatief voorspellende waarden, en accuracy.

Contactpersoon

Peter S.N. van Rossum

Telefoonnummer

088 – 75 50 813

E-mail

P.S.N.vanRossum-2@umcutrecht.nl

Website

http://www.trialregister.nl/trialreg/admin/rctview.asp?TC=3981
http://clinicaltrials.gov/show/NCT02125448

Einddatum inclusie

Oktober 2015