PRIME

PRIME trial

Onderzoekspopulatie

hernia diafragmatica patiënten (n = 72)

Studieopzet

Een randomized controlled trial waarin de primaire correctie van paraoesofageale hernia vergeleken wordt met een mesh repair.

Contactpersoon

Eric Hazebroek

E-mail                 

e.hazebroek@antoniusziekenhuis.nl

Einddatum inclusie                      

62 patiënten zijn inmiddels geïncludeerd.