PERFECT

Physical ExeRcise Following Esophageal Cancer Treatment (PERFECT) study

Onderzoekspopulatie

Slokdarmkankerpatiënten na operatie met curatieve intentie.

Studieopzet

Multicenter randomized controlled trial met twee studie-armen:

  • Interventiegroep: 12 weken durend beweegprogramma onder supervisie van een (oncologie)fysiotherapeut
  • Usual care groep

Primair Eindpunt

Kwaliteit van leven.

Uitkomstmetingen vinden plaats op baseline, direct na interventie (12 weken post-baseline) en 24 weken post-baseline. De deelnemers worden tot 5 jaar opgevolgd voor survival.

(Verwachte) einddatum inclusie

September 2017

Contactpersonen

J.K. van Vulpen, MD

A.M. May, PhD

Emailadres

PERFECTstudie@umcutrecht.nl

Telefoon nummer

088-7569629

Website

N.v.t.