MANTA

MANTA trial

Onderzoekspopulatie

GORZ patiënten (n = 94)

Studieopzet 

Een randomized controlled trial waarin de Toupet fundoplicatie vergeleken wordt met 180 graden anterieure fundoplicatie voor GORZ.

Contactpersoon

Eric Hazebroek

E-mail

e.hazebroek@antoniusziekenhuis.nl

Einddatum inclusie

Alle 92 patiënten zijn inmiddels geïncludeerd.