LOGICA

Laparoscopic versus Open Gastrectomy for Gastric Cancer

Onderzoekspopulatie

Patiënten met een operabel maagcarcinoom

Studieopzet

Een randomized controlled trial waarin de voordelen, risico’s en kosten van laparoscopische gastrectomie als alternatief voor open gastrectomie als behandeling voor maagcarcinoom in de Westerse populatie geëvalueerd worden.

Primair eindpunt

Postoperatieve opnameduur (in dagen)

Contactpersoon

Hylke Brenkman, Maarten Seesing

Telefoonnummer

088-755 8074

E-mail

H.J.F.Brenkman@umcutrecht.nl, M.F.J.Seesing@umcutrecht.nl

Website

www.logicatrial.nl

Einddatum inclusie

31-1-2017