ICAN

Intrathoracic versus Cervical ANastomosis after minimally invasive esophagectomy for esophageal cancer: a randomized controlled trial.

Onderzoekspopulatie

Patienten met een resectabel (T1-4a N0-3 M0) oesofaguscarcinoom van beneden de carina tot en met de gastro-oesofagale overgang (Siewert 2).

Studieopzet

Open geramdomiseerde multicenter klinische trial. Er worden 200 patiënten 1:1 gerandomiseerd tussen minimaal invasieve resectie met cervicale anastomose en minimaal invasieve resectie met intrathoracale anastomose. Beide groepen ondergaan dezelfde lymfeklierdissectie (zowel abdominaal als thoracaal).

Primair eindpunt

Naadlekkage waarvoor endoscopische, radiologische of chirurgische reinterventie noodzakelijk is (graad II en III).

Contactpersoon

Frans van Workum

Telefoon nummer

0621282881

Email

Frans.vanWorkum@radboudumc.nl

Website

Verwachte einddatum inclusie

Oktober 2017