Upper GI Chirurgie

Congresverslag European Society of the Esophagus in Utrecht

8-10 November, Utrecht, NL

Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC) en Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO). Zij heeft tot doel onderwijs, patiëntenzorg, en wetenschap op het gebied van aandoeningen van de bovenste tractus digestivus te bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan het conformeren van richtlijnen, het stimuleren van wetenschap, het verzorgen van symposia/ congressen en het initiëren van een proctor-programma voor nieuwe technieken in de Upper GI chirurgie. De werkgroep richt zich hierbij op zowel benigne als maligne aandoeningen van de bovenste tractus digestivus.

Doelstellingen van de werkgroep Upper GI chirurgie:

• het bevorderen van kwaliteit chirurgische interventies ten behoeven van ziekten van de bovenste tractus digestivus
• het faciliteren van de opleiding in de chirurgie van de bovenste tractus digestivus
• het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied
• het bevorderen van contacten met binnen en buitenlandse verenigingen met een vergelijkbare interesse.

Functioneren werkgroep Upper GI chirurgie:

• participatie landelijke richtlijnontwikkeling
• participatie in het onderwijs (CASH)
• organiseren nascholing
• organisatie van de audit
• participatie in het jaarlijkse indicatoren-overleg van de Commissie Uitkomst van Zorg
• gemandateerde afvaardiging in multidisciplinaire groepen (DUCA, DUCG)
• contacten met de specifieke patiëntenvereniging