Chirurgendagen 2018 – WUGIC Symposium

WUGIC Symposium – Trials in upper gastrointestinal cancer

De werkgroep zal tijdens de aankomende Chirurgendagen, 24-25 mei in Veldhoven, een symposium organiseren aangaande lopende Upper GI trials. Aandacht wordt gevraagd voor de samenwerking en coördinatie van trials en hoe dit in de toekomst nog beter te organiseren.

Wij zien u graag 25 mei, 15:30 in Zaal 82 van het Koningshof!

Voor een uitgebreid programma, lees hieronder verder…

Continue reading

Ronde tafel bijeenkomst 11 en 12 Maart

Op 11 en 12 Maart organiseerde de Werkgroep Upper GI Chirurgie (WUGC) een ronde tafel bijeenkomst met upper GI chirurgen uit alle Nederlandse ziekenhuizen. 

De ronde tafel bijeenkomst was gericht op samenwerking en uitwisseling van kennis en expertise met een blik op de toekomst. Een korte impressie op bijgevoegde foto’s

Continue reading