Chirurgendagen 2019

Voor diegenen met een interesse in Upper GI chirurgie was er veel te beleven tijdens de Chirurgendagen 2019, op 16 en 17 mei in Veldhoven.  Hieronder een verslag van de hoogtepunten voor geïnteresseerden in de Upper GI Chirurgie

De donderdag werd afgetrapt met het thema “ECHT Heelkunde” waarbij de aanwezigen aan het denken werden gezet over cultuur binnen en buiten de chirurgie. In de parallel sessies werden uiteenlopende onderwerpen besproken variërend van innovatie, fit to perform tot denkfouten in de heelkunde.

De vrije voordrachten sessie “Upper GI en Bariatrie” was het podium voor verschillende onderzoeken.

  • De eerste resultaten van de Nutrient 2 trial werden besproken, waarbij geen verschillen, met name geen toename van complicaties wordt gezien bij vroege enterale belasting na slokdarmresecties.
  • In het kader ‘zinnige zorg’ liet een onderzoek uit Utrecht zien dat het standaard verrichten van een thoraxfoto na het verwijderen van thoraxdrains niet noodzakelijk is.
  • Gepoolde data van de EsoBenchmark database laat zien dat een naadlekkage na slokdarmresectie geassocieerd is met een slechtere lange-termijn overleving. De studie onderschrijft het belang van optimale zorg gericht op het voorkomen van naadlekkages.

Na de borrel en het dinner werd de dag afgesloten met een spetterend cabaret verzorgd door regio Utrecht, getiteld: “Cinq du Soleil”.

Op vrijdag kon men weer vroeg uit de veren. Om 9:00 startte de vrije voordrachten sessie. Alhier werden de resultaten van de Periscope I studie gepresenteerd, waarin de optimale veilige dosis voor de Periscope II studie werd vastgesteld. Verschillende studies keken naar de respons-evaluatie dan wel het vinden van tumorresidu na neo-adjuvante behandeling. Als laatste werd onderzocht dat een palliatieve maagresectie niet meer morbiditeit geeft dan een curatieve maagresectie, en dus veilig gedaan kan worden bij patiënten met veel klachten bij een irresectabel maagcarcinoom.

Ook dit jaar organiseerde de werkgroep Upper GI Chirurgie weer een symposium binnen de Chirurgendagen. Het symposium werd afgetrapt door Dr. Janneke Grutters, UHD aan het Radboud UMC. Zij liet ons nadenken over de vroege beoordeling van innovaties binnen de chirurgie. Hoe kunnen we beoordelen of een nieuwe investering nou echt de moeite waard is? Stof tot nadenken.

Vervolgens presenteerden Drs. Arjen van der Veen (UMCU) en Drs. N. van der Wielen (VUmc) gezamenlijk de resultaten van respectievelijk de LOGICA trial en de STOMACH trial. Beide trials vergeleken open en laparoscopische maagresecties bij patiënten met maagkanker. Beide trials lieten zien dat de kwaliteit van oncologische resectie minstens even goed is met laparoscopie. Korte termijn uitkomsten, zoals postoperatief herstel en complicaties, lieten geen verschillen zien tussen beide groepen. Lange termijn data ten aanzien van overleving en kwaliteit van leven zal uitwijzen welke benadering de voorkeur heeft.

Het symposium werd afgesloten door Prof. dr. C. Rosman (Radboud UMC). Hij wees ons op de resultaten aangaande de leercurve van slokdarmresecties. Het lijkt dat het langer duurt om de leercurve te doorlopen dan aanvankelijk gedacht. Zeker wanneer men kijkt naar uitkomsten als naadlekkage. Deze resultaten zijn van belang bij het opleiden van nieuwe upper GI chirurgen (bijvoorbeeld, hoe zorgt men dat de leercurve  behaald wordt als er slechts 30 patiënten per jaar geopereerd worden). Een interessante discussie mee te nemen in de opleiding van aanstaande upper GI chirurgen.

Samengevat was er genoeg te beleven tijdens de Chirurgendagen voor Upper GI geïnteresseerden, wij kijken nu al uit naar de volgende bijeenkomsten.

Namens de werkgroep Upper GI Chirurgie

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *