Chirurgendagen 2018

24 en 25 Mei, Veldhoven, NL

Het toneel waar chirurgisch Nederland twee dagen lang samenschoolt om bijgepraat te worden over de nieuwste onderzoeken en uitkomsten van belangrijke trials, om te leren van de experts en om ideëen uit te wisselen. Uiteraard is er ruimte om het sociale netwerk uit te breiden.

De werkgroep Upper GI Chirurgie en haar leden waren eveneens actief op de chirurgendagen. U kunt hieronder een klein overzicht vinden van onze bezigheden:

ICAN en LOGICA trial meeting

Steeds vaker zien wij dat de organisatoren van grote trials een meeting organiseren op de chirurgendagen. Een mooie gelegenheid om met participerende centra te praten over de voorgang van de studies en eventuele verbeterpunten / problemen te behandelen.

De ICAN trial (Intra-thoracaal versus Cervicale ANastomose bij oesofagusresectie) en LOGICA trial (Open versus Minimaal invasieve maagresectie) organiseerden dit jaar zo’n meeting. De meetings werden zeer positief beschouwd, waarbij veel ruimte was om knelpunten en opinies te bespreken.

ALV WUGIC

De algemene ledenvergadering van de werkgroep Upper GI stond in het teken van een bestuurswisseling. Het zittende bestuur startte de werkgroep in 2012 met als doel het bevorderen van de kwaliteit van chirurgie van de bovenste tractus digestivus, het faciliteren van de opleiding tot upper GI chirurg en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.

Nu de basis van de werkgroep is gelegd zal het nieuwe bestuur de taken verder overnemen. Belangrijke onderwerpen zijn de huidige volumenormen, het UEMS examen en coördinatie van landelijke trials.

Graag presenteren wij het nieuwe WUGIC bestuur:

Naam Functie
Prof. dr. M.I. van Berge Henegouwen Voorzitter
dr. V.B. Nieuwenhuijs Penningmeester
dr. S.M. Lagarde Secretaris
Prof. dr. C. Rosman lid
dr. G.A.P. Nieuwenhuijzen lid
dr. J.Straatman AIOS-lid

 

WUGIC symposium

De wetenschappelijke kracht van de Nederlandse upper GI chirurgen werd getoond in het symposium van de werkgroep Upper GI. Allereerst een overzicht van alle lopende en verwachtte trials van prof. dr. M.I. van Berge Henegouwen. De presentatie kunt u hieronder terugkijken.

Vervolgens presenteerden trial coördinatoren Dr. J. Straatman en Dr. H. Brenkman de samenwerking, met het oog op de tegenslagen en overwinningen in de samenwerking tussen de LOGICA en de STOMACH trial. Twee trials, die beide de minimaal invasieve maagresectie bij maagkanker onderzoeken. Na een solo start voor beide trials, is dankzij het gelijktrekken van het CRF en laagdrempelig contact tussen beide groepen, alsnog een mooie samenwerking naar voren gekomen.

Dr. M. Luyer vertelde ons vervolgens over de Nutrient 2 trial. De Nutrient trial liet ons eerder al zien dat vroeg voeden veilig is. In de Nutrient 2 studie wordt onderzocht of voeden per os, of eerst voeden over een jejunostomie-catheter de voorkeur heeft. De inclusies zijn net afgerond en we wachten in spanning op de resultaten.

Vanuit de ICAN-studiegroep presenteerde Drs. M. Verstegen over haar ervaringen als coördinator in de samenwerking met deelnemende centra. Haar zeer actieve houding met laagdrempelig contact met deelnemende centra lijkt een belangrijke bijdrage aan het succes van de studie. Met name het ‘uit handen nemen’ van allerlei studietaken bij de chirurg (zoals het invullen van CRFs) werd als zeer positief ervaren.

Samenvattend werd tijdens het symposium de wens geuit om in de toekomst toe te werken naar een landelijke coördindatie van chirurgische Upper GI trials. Op die manier kunnen studie-ideëen en protocollen al in een vroege fase samengevoegd of geoptimaliseerd worden. De WUGIC gaat de mogelijkheid hiervan verder onderzoeken.

Presentatie Upper GI trials

 

Samengevat

Kijkt de werkgroep Upper GI Chirurgie terug op een paar succesvolle chirurgendagen. Wij hopen u allen op de volgende bijeenkomst weer te zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *