WUGIC X NVVH najaarsdag 2018

 

Vrijdag 30 November 2018 vond de NVVH Najaarsdag plaats in Ede. Overkoepelend thema van de dag was: “Heel de mens”, waarbij aandacht werd gegeven aan het effect van operaties op het gehele mens en multi-disciplinaire benadering.

Naast het helen van heel de mens werd ook gesproken over het effect van super-specialisatie versus algemeen chirurg, wat moet een chirurg allemaal kunnen aan het eind van de opleiding? Tot slot ook veel aandacht voor de Happy Surgeon en fit to perform, compleet met gezondheidsplein om de vitaliteit van de chirurgen op peil te houden.

De Werkgroep Upper GI Chirurgie organiseerde een symposium tijdens de najaarsdag waarbij “heel de mens” centraal stond in het kader van patiënten met een oesophagus carcinoom. Een korte samenvatting van onze sprekers:

Continue reading

WUGIC Symposium NVVH Najaarsdag 2018

 

Symposium WUGIC Najaarsdag 2018

30 November 2018

12:00 – 13:00, zaal 5

 

Vrijdag 30 November 2018 zal de NVVH Najaarsdag plaatsvinden in de Pathé in Ede. Het overbruggende thema gedurende de dag is “Heel de Mens”, waarbij het helen van de hele mens als uitdaging centraal staat!

De werkgroep Upper GI Chirurgie organiseert tijdens de Najaarsdag een symposium waarbij “Heel de Mens” centraal staat voor patiënten met slokdarm- en maagcarcinoom. Hoe kan men de patient nog beter voorbereiden om optimaal het trauma van een operatie te doorstaan? Hoe staat het eigenlijk met de kwaliteit van leven van patienten op de lange termijn na een slokdarmresectie?

We hopen u allen te zien tijdens het symposium

PROGRAMMA SYMPOSIUM

Prehabilitation in esophageal surgery: the PREPARE Study

G.A.P. Nieuwenhuijzen, chirurg, Catharina Ziekenhuis

Sarcopenia Prevention in Oesophagectomy Trial

J.W. Haveman, chirurg, UMCG

Long term quality of life outcomes in esophagectomy patients.

S. Markar, chirurg, Imperial College London

 

Inclusie LOGICA trial voltooid

De inclusie van de LOGICA trial is voltooid! In april 2015 werd de multicenter LOGICA trial gestart om de laparoscopische en open maagresectie voor maagkanker te vergelijken. De komende tijd zullen de laatste patiënten een maagresectie in het kader van de LOGICA trial ondergaan. Na een korte follow-up zal de eerste analyse van de data plaatsvinden en zullen deze resultaten gepresenteerd worden.

Graag willen we alle deelnemende centra bedanken voor de goede samenwerking: AMC, CZ Eindhoven, Erasmus MC, Gelre ziekenhuizen, Meander MC, LUMC, UMCU, VUmc, ZGT, Zuyderland MC

Namens de LOGICA groep,

Arjen van der Veen, Jelle Ruurda en Richard van Hillegersberg

http://logicatrial.nl/professionals/

Foto’s chirurgendagen 2018

Dankzij de NvvH zijn er enkele mooie kiekjes geschoten tijdens het symposium upper GI chirurgie op de vrijdagmiddag van de chirurgendagen. Thema van het symposium was de organisatie en samenwerking van nationale Upper GI trials.

Zoals bijvoorbeeld de samenwerking tussen de STOMACH (VUmc) en LOGICA trial (UMCU).

Continue reading

Chirurgendagen 2018

24 en 25 Mei, Veldhoven, NL

Het toneel waar chirurgisch Nederland twee dagen lang samenschoolt om bijgepraat te worden over de nieuwste onderzoeken en uitkomsten van belangrijke trials, om te leren van de experts en om ideëen uit te wisselen. Uiteraard is er ruimte om het sociale netwerk uit te breiden.

De werkgroep Upper GI Chirurgie en haar leden waren eveneens actief op de chirurgendagen. U kunt hieronder een klein overzicht vinden van onze bezigheden:

Continue reading

Chirurgendagen 2018 – WUGIC Symposium

WUGIC Symposium – Trials in upper gastrointestinal cancer

De werkgroep zal tijdens de aankomende Chirurgendagen, 24-25 mei in Veldhoven, een symposium organiseren aangaande lopende Upper GI trials. Aandacht wordt gevraagd voor de samenwerking en coördinatie van trials en hoe dit in de toekomst nog beter te organiseren.

Wij zien u graag 25 mei, 15:30 in Zaal 82 van het Koningshof!

Voor een uitgebreid programma, lees hieronder verder…

Continue reading

Ronde tafel bijeenkomst 11 en 12 Maart

Op 11 en 12 Maart organiseerde de Werkgroep Upper GI Chirurgie (WUGC) een ronde tafel bijeenkomst met upper GI chirurgen uit alle Nederlandse ziekenhuizen. 

De ronde tafel bijeenkomst was gericht op samenwerking en uitwisseling van kennis en expertise met een blik op de toekomst. Een korte impressie op bijgevoegde foto’s

Continue reading