NVCO / NVGIC webinar Upper GI – online terugkijken!

13 April jongstleden mochten we dankzij de NVCO en NVGIC een webinar organiseren. Een succesvolle avond waar velen van jullie online hebben meegekeken. Helaas was niet iedereen in de gelegenheid om de avond “live”te volgen.

Indien u de verschillende presentaties nogmaals wilt beluisteren dan kan dat HIER, U kunt toegang verkrijgen middels passcode: mbrhp6a7

Verslag WUGC online bijeenkomst 1 April 2021

De eerste online bijeenkomst van de werkgroep upper GI chirurgie is een feit. Helaas blijven “live” bijeenkomsten niet mogelijk gezien de huidige pandemie. Echter, na de positieve reacties op de eerdere bijeenkomsten, zoals de laatste bijeenkomst in Zeist, wilde de werkgroep toch graag dit positieve momentum behouden en een bijeenkomst organiseren.

Het doel van de bijeenkomsten is om in een vertrouwelijke sfeer resultaten te bespreken, om op deze manier de zorg voor patiënten met slokdarm- en maagkanker te kunnen verbeteren. Alhier een kort overzicht van de punten die besproken werden.

Continue reading

WUGC bijeenkomt 1 April – ONLINE

Gezien de huidige cijfers en regelgeving wordt een ‘live’ bijeenkomst helaas niet haalbaar geacht. Gezien de positieve reacties op vorige bijeenkomsten is besloten om de bijeenkomst wel doorgang te laten hebben. Er is gekozen voor een ingekorte, online bijeenkomst.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 1 april 2021, 14.00 – 17.00 uur.

Er kunnen meerdere stafleden uit iedere kliniek deelnemen. Let wel: gezien de vertrouwelijkheid van de data, niet voor tijdelijke krachten zoals fellows of arts-assistenten.

U kunt zich via deze link aanmelden voor de bijeenkomst, inschrijven is mogelijk tot 26 maart a.s.  De agenda wordt z.s.m. toegestuurd.

We hopen u allen online te zien op 1 april!

Werkgroep Upper GI Chirurgie

13 April – Upper GI Webinar NVCO/NVGIC

Namens de NVCO/NVGIC heeft de werkgroep Upper GI chirurgie de mogelijkheid gekregen om een webinar voor u te organiseren. Op 13 april 2021 van 17:00 tot 18:30 bieden we het volgende programma

  • Preoperatieve stagering van het maagcarcinoom – Prof. dr. J.P. Ruurda
  • “What’s new” in anti-refluxchirurgie – Dr. V.B. Nieuwenhuijs
  • Catastrofale Upper GI Casus
    • Jennifer Straatman – Bestralingsschade van de bronchus
    • Jeroen Ponten – Ellende na refluxchirurgie.
    • Pieter van der Sluis – Een gecompliceerde behandeling van boezemfibrileren

Moderatoren: Prof. dr. M.I. van Berge Henegouwen, Dr. S.M. Lagarde

Aanmelden kan via deze link! 

We hopen u allen online te mogen verwelkomen.

 

WUGC Bijeenkomst 1 April

Het doet ons deugd om aan te kunnen kondigen dat er weer een landelijke bijeenkomst gepland staat vanuit de werkgroep Upper GI chirurgie. Op 1 April zullen wij samenkomen om de laatste kennis en kunde op het gebied van slokdarm en maagchirurgie met elkaar te delen.

Uiteraard wordt rekening gehouden met COVID-19 maatregelen.

Zodra er meer informatie bekend is zullen wij dit hier bekend maken,

 

Namens de werkgroep Upper GI chirurgie

 

Mark van Berge Henegouwen

Grard Nieuwenhuijzen

WUGC wetenschap update – Q1 2020

In 2020 wil de WUGC zich ook inzetten om onze leden op de hoogte te houden van de laatste literatuur. In navolging van andere aanbieders, zullen we interessante artikelen op een rijtje zetten.

Om één en ander overzichtelijk te houden, hebben we ervoor gekozen om de volgende journals te includeren in ons overzicht: JAMA, Annals of Surgery, British Journal of Surgery, Gastric Cancer, Diseases of the Esophagus, Annals of Thoracic Surgery en Annals of Surgical Oncology.

Hieronder het eerste literatuur overzicht voor januari 2020!

Continue reading

Verslag WUGIC najaarsbijeenkomst

Na de enthousiaste reacties tijdens de vorige WUGIC “ronde tafel” bijeenkomst hebben we als werkgroep besloten een tweede bijeenkomst te organiseren. Mede dankzij de steun van Mylan werd op 12 december de WUGIC najaarsbijeenkomst georganiseerd in restaurant de Hoefslag in Bosch en Duin.

Tijdens deze middag/avond bijeenkomst zijn op basis van de DUCA data een aantal best practices uitgenodigd om hun bevindingen te presenteren.

Continue reading

Save the Date – Ronde Tafel Bijeenkomst WUGC

12 December 2019 zal de volgende ronde tafel bijeenkomst plaatsvinden vanuit de werkgroep Upper GI chirurgie. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag op basis van best practices op het gebied van naadlekkage, textbook outcome en lymfklieropbrengst bij zowel de slokdarm- als maag-resecties de zorgpaden van deze ziekenhuizen presenteren.

Het definitieve programma volgt op korte termijn, maar houdt u vast vrij:

12 december 15.00 – 19.00 uur

Locatie De Hoefslag Bosch en Duin

Vanaf 19.00 uur diner

De middag wordt mogelijk gemaakt door Mylan.

Chirurgendagen 2019

Voor diegenen met een interesse in Upper GI chirurgie was er veel te beleven tijdens de Chirurgendagen 2019, op 16 en 17 mei in Veldhoven.  Hieronder een verslag van de hoogtepunten voor geïnteresseerden in de Upper GI Chirurgie

Continue reading